De openbare Vroonermeerschool voor de nieuwe wijk Vroonermeer Noord 
Op maandag 4 september zal in de Vroonermeer een nieuwe openbare basisschool van RONDUIT Onderwijs van start gaan, de openbare Vroonermeerschool. Deze basisschool, een dislocatie van de Vlieger, zal behalve dat het onder hetzelfde administratieve brinnummer komt te vallen, een geheel zelfstandige draaiende school zijn met een eigen onderwijsconcept. Betekenisvol uitdagend eigentijds en thematisch onderwijs met veel aandacht voor duurzaamheid en de natuur. De school waar het onderwijs zich niet beperkt tot het leslokaal. 
 
De Vroonermeerschool gaat 'draaien' met een continurooster, het 5 gelijke dagen model. Vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De kinderen lunchen dus op school.
De SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar) zal de naschoolse opvang gaan verzorgen. De komende weken is er overleg om met het SKOA tot afstemming te komen. Meer informatie volgt binnenkort.
 
Samen met De Lispeltuut van het SAKS (katholiek) zal de openbare Vroonermeerschool haar huisvesting vinden in de nieuw te bouwen brede school in de Vroonermeer Noord. 
Hoewel de nieuwbouw pas in 2019 gereed zal zijn, zullen we starten met twee groepen in twee lokalen van het hoofdgebouw van de Lispeltuut. 
 
Het schoolteam van de Vroonermeerschool bestaat uit een ervaren viertal dat er heel veel zin in heeft om samen met de ouders en leerlingen, mooi onderwijs te verzorgen. 
De intern begeleider Judith Zeeman en de leerkrachten Eline de Wit en Maartje de Jong, staan samen met kwartiermaker Karin Donkers voor u klaar om ouders en leerlingen te verwelkomen op hun nieuwe school.
 
Op vrijdagmiddag 7 juli is er een mogelijkheid om kennis te maken met het team. In het weiland van de Vroonermeer zullen we in een groene partytent ontvangen, te woord staan en nieuwe leerlingen inschrijven.
Vanaf 14.30 uur tot 15.30 uur kunt u bij ons terecht met vragen en ingevulde inschrijfformulieren. 
 
Op woensdagavond 12 juli om 19.30 uur op het Bestuursbureau van Ronduit Onderwijs aan de Havinghastraat 22 in Alkmaar, zullen we onze tweede informatieavond organiseren voor ouders van toekomstige leerlingen en andere belangstellenden.
Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden via directievroonermeerschool@ronduitonderwijs.nl
Wij zorgen dan dat we de koffie klaar hebben. 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.vroonermeerschool.nl.
 
U bent van harte welkom