Toekomstige ouders aan het woord
Waarom kiest de familie Bedeke voor een school in opbouw en ontwikkeling
De nieuwe Vroonermeerschool past in de visie van de wijk met aspecten als rust, structuur en groene speelterreinen. Dit spreekt ons aan en het feit dat de school lekker dichtbij onze woning wordt gebouwd, is natuurlijk ook een groot pluspunt. We kiezen niet speciaal voor openbaar onderwijs maar vinden een uitdagende leeromgeving met inspirerende leerkrachten wel belangrijk. Onze kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige en rustige omgeving. Wij verwachten van de school dat alle kinderen worden gestimuleerd hun talenten te ontplooien en hun mogelijkheden te ontdekken naast het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden. Wij maken graag gebruik van een naschoolse opvang. Wij hopen dat de nieuwe Vroonermeerschool zelf gebruik zal gaan maken van de ´Gezonde school aanpak´ zodat gezondheid en een gezonde leefstijl worden bevorderd.

Kelly en Robby Schellevis, ouders van Senn over hun schoolkeuze
Het lijkt ons leuk voor onze zoon om naar de ‘buurtschool’ te gaan. Als hij op school vriendjes maakt, komen ze elkaar bij het buitenspelen ook tegen. We vinden met plezier naar school gaan heel belangrijk en dat school probeert aan te sluiten bij de talenten van ieder kind. Genoeg ruimte voor creativiteit zoals muziek en expressie maar ook techniek en beweging vinden we belangrijk. De thema’s ‘Groen en duurzaam’ sluiten goed aan bij deze nieuwe wijk en er zullen mooie betekenisvolle leeractiviteiten uit te werken zijn. We zien uit naar een goede samenwerking. Samenwerking van kinderen onderling maar ook tussen leerkrachten en ouders. We hopen dat er ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd gaan worden, maar voor anderen is misschien een tussen– en naschoolse opvang belangrijker. Geloofsovertuiging speelt bij onze keuze geen rol, maar belangrijker vinden we goed onderwijs en natuurlijk kinderen die op een prettige manier samen werken en spelen. De vader van Senn heeft daarnaast nog fijne herinneringen aan zijn eigen jeugd. Een nieuwe wijk, een nieuwe school en een gecombineerde groep 6, 7 en 8. We waren pioniers en ook deze school zal veel actieve leden met zich mee brengen.

Familie van Gelder, ouders van Dewi weten het zeker
Wij helpen graag deze startende school groeien. Suzanne, moeder van Dewi is zelf werkzaam bij stichting Ronduit en weet waar Ronduit Onderwijs voor staat. Wij staan daarachter. De school moet een veilige plek zijn waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Een goede relatie tussen leerkrachten en ouders is voor ons heel belangrijk. Alles zou bespreekbaar moeten zijn of worden gemaakt. Een gedifferentieerd aanbod, veiligheid, rust en structuur, plezier, uitstapjes en natuurlijk voldoende aandacht voor de vaardigheden die kinderen straks zo nodig hebben, de 21st Century Skills. We zullen waarschijnlijk gebruik gaan maken van een BSO en indien mogelijk van aantrekkelijke buitenschoolse activiteiten. De Vroonermeerschool mag de kans krijgen om te groeien. Een ‘groene’ school met veel aandacht voor buiten en de natuur, deze school zal zich onderscheiden van andere scholen in de regio. En wat is er fijner dan een goede, nieuwe school, met een fris team, in de eigen buurt! Voor ouders ook een kans om mee te denken over de koers van de school!
 
Want iedereen die zich nu inschrijft, groeit mee….!